freedeb freedeb
Esprit de corps
 
 ช่วยเหลือช่วยเหลือ   ค้นหาค้นหา   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก   กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   สมัครสมาชิก(Register)สมัครสมาชิก(Register) 
 ข้อมูลส่วนตัว(Profile)ข้อมูลส่วนตัว(Profile)   เข้าสู่ระบบเพื่อเช็คข้อความส่วนตัวเข้าสู่ระบบเพื่อเช็คข้อความส่วนตัว   เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in) 
NEWS:
รายชื่อนักบอลราชประชา

 
สร้างหัวข้อใหม่   ตอบ    freedeb -> Debsirin sportclub  
อ่านหัวข้อก่อนหน้า :: อ่านหัวข้อถัดไป  
ผู้ตั้ง ข้อความ
เทพน้ำเค็ม
III


เข้าร่วม: 20 Nov 2007
ตอบ: 280
ที่อยู่: มหาชัย

ตอบตอบเมื่อ: Wed Jan 23, 2008 7:33 am    เรื่อง: รายชื่อนักบอลราชประชา ตอบโดยอ้างข้อความ

รองหาดูนะครับ ว่ามีนักบอลเทพศิรินทร์ และ อดีตอาจารย์และโค้ชเทพศิรินทร์อยู่กี่คนในรายนาม
อดีตนักฟุตบอลราชประชา

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมรายชื่ออดีตนักฟุตบอลราชประชาทั้งหมด
ปัจจุบันรวบรวมได้ 270 คนและกำลังจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ราชประชาำได้ประมาณว่า จำนวนนักเตะที่เคยติดตราชฎานั้นมีทั้งสิ้นประมาณ 2000 คน

พล.ต.ต. สมชาย คล่องอักขระ
พ.ต.ท. ยรรยง ณ หนองคาย
พ.ต.อ. ณรงค์ สังข์สุวรรณ
นาย นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
นาย ปรีดา บุญมา
นาย มาโนช หมั่นกิจการ
ด.ต. เกรียงศักดิ์ วิมลเศรษฐ์
นาย พัลลภ มะกล่ำทอง
พ.ต.ท. วันชัย เหลืองไพฑูรย์
นาย เชาว์ อ่อนเอี่ยม
นาย บุญเลิศ นิลภิรมย์
นาย ทรงไทย สหวัชรินทร์
นาย วิวัฒน์ ยุทธวีระวงศ์
นาย สมเกียรติ อินทรษร
นาย ถาวร โลหิตโยธิน
นาย สหัส พรสวรรค์
นาย ทินกร แพทย์เจริญ
นาย อาจินต์ พฤกษธรรมโกวิท
นาย วิกรม พุทธวัฒนะ
นาย โกศล โพโต
นาย ประพนธ์ ตันตริยานนท์
นาย นิวัฒน์ เจียรวิริยะกุล
นาย มาโนช อโนมะศิริ
นาย ประเสริฐ วงศ์วรการ
นาย ไพรฤทธิ์ ผังดี
พ.ต.อ. สมชาย ชวะเดช
นาย สัมฤทธิ์ เสชนะ
ร.ต.ต. สมทรง หุ่นฉายศรี
นาย เชิดศักดิ์ ชัยบุตร
นาย สมพร จรรยาวิสูตร
นาย ฉัตรชัย โชยะสิทธ์
นาย บุญเลิศ เอี่ยวเจริญ
นาย วันชัย ยอดยศศักดิ์
นาย ฤทธิ์ ชมน้อย
นาย เพ็ญพัฒน์ วงษ์สวรรค์
พ.ต.อ. โรจนะ สมุนไพร
นาย ประเสริฐ กฤษณมิตร
นาย สุรศักดิ์ โชตานุภาพ
นาย สมภพ เบญจธิกุล
นาย วิกร สุขุมวาท
นาย สุรพล ธรรมสุจริต
นาย เรวัต อาดำ
นาย สุทัศน์ พึ่งพา
นาย มงคล ทะมังกลาง
นาย อภิฉัตร ปิยะวิทยาการ
ร.ต.ท. ปรีชา มาเจริญ
นาย กิติพงษ์ ธวัชภัคดี
นาย สุพจน์ รุ่งสาโรจน์
นาย มานิตย์ กฤษณมิตร
พ.ต.อ. อภินันท์ เกษเสถียร
พ.ต.อ. พินิจ อุสาโห
ด.ต. ชลอ กรองแก้ว
นาย สมเกียรติ พัฒน์ทรัพย์
ร.ต.อ. ฉลุ เนียมภาลเนื่อง
พ.ต.ต. ฉกาจ เนียมภาลเนื่อง
พ.ต.ท. มานพ จุลกานนท์
ด.ต. สวัสดิ์ หุ่นโตภาพ
นาย จรุงศักดิ์ รักชาติไทย
นาย สมภพ สุขสมบัติ
ด.ต. โอภาส สุภาพรรค
นาย อดิศร นาสุข
นาย ชาญวิทย์ ผลชีวิน
นาย ชูศักดิ์ แสงอร่าม
นาย บูรณ์ ไชยสงคราม
นาย พรเทพ เตชะไพบูลย์
นาย ประวิทย์ ไชยสาม
นาย วศิณ มาศพงศ์
นาย นิกร อวิรุธไพบูลย์
นาย ประพันธ์ เปรมศรี
นาย บัณฑิต สถิตโยธิน
นาย สมภพ วรรณโก
นาย ประพล พงษ์พาณิช
นาย วิทยา เลาหะกุล
นาย วรวรรณ ชิตะวณิช
นาย สุนทรา กล้าณรงค์
นาย สุทิน ไชยกิติ
นาย สุรัก ไชยกิติ
นาย อภินันท์ ผุลละศิริ
นาย มาด๊าด ทองท้วม
นาย สมปอง นันทประภาศิลป์
นาย อาคม เจือสุวรรณ
นาย ครรชิต ดอกไม้คลี่
ร.ต.ต. ชัยยุทธ ผิวบัวเผื่อน
นาย ศักดิ์รินทร์ ทองมี
นาย สุทธิพงษ์ วุฒิสุพงษ์
นาย วิรุฬ ทองพิลา
นาย กสินสาร โสมี
นาย กุลบัณฑิต วรราช
นาย ทวีศักดิ์ ทองมี
นาย สนธิศักดิ์ บุญเรืองขาว
นาย ณัฐสิทธิ์(กู้เกียรติ) เอี่ยวเจริญ
นาย วิทยา ขุนเทพ
นาย พูนศักดิ์ สุพรหมอินทร์
นาย ชาตรี คุปตะวณิช
นาย องอาจ ก่อสินค้า
นาย มนตรี ตู้เพ็ชร
นาย ณรงค์ ห้วยหงษ์ทอง
นาย ประทวน การรักเรียน
นาย นิวัติ กายเพ็ชร
นาย วิฑูรย์ กิจมงคลศักดิ์
นาย ประยงค์ พัฒน์ทอง
นาย ภิญโญ แสงทอง
นาย วิทูล ดวงดี
นาย ขจร ปุณเวช
นาย นิพนธ์ นิบือซา
นาย พิเชษฐ์ เพียบซ้าย
นาย พิทยา นัยสุภาพ
นาย อดุลย์ รุ่งเรือง
นาย สาธิต จึงสำราญ
นาย พัทยา เปื่ยมคุ้ม
นาย อภิชาติ(ทรงกลด) หมื่นนุปิง
นาย ชุมพล สีน้ำเงิน
นาย ธนชัย แก้วไชยยะ
นาย ประจักษ์ เวียงสงค์
นาย ประเสริฐ ช้างมูล
นาย ยุทธนา พลศักดิ์
นาย รังสรรค์ ทับดวง
นาย พัฒน์พงศ์ ศรีปราโมช
นาย สมาน ดีสันเที๊ยะ
นาย ณรงค์ชัย เครือมา
นาย กฤษณ์ เพชรคง
นาย วีระศักดิ์ เหมหาชาติ
นาย สราวุธ สุขประเสริฐ
นาย ทรงพล เนตรวงษ์
นาย เนติ รอดวงษ์
นาย บัญญัติ เขียวพุ่งพวง
นาย เทอดไทย เพียสา
นาย ชัยสิทธิ์ สุจิตรมนัส
นาย คำรณ แก้วม่วง
นาย ชูเกียรติ หนูสลุง
นาย วรมนต์ ไชยสงคราม
นาย สุชิน พันธ์ประภาส
นาย เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง
นาย รุ่งเพชร เจริญวงศ์
นาย วัชรินทร์ อินทรภัทดิ์
นาย สุปรีชา เคลือบคนโฑ
นาย สุเชษฐ์ กันไชยดำ
นาย จรัญ คำพันธ์
นาย มานพ บุญแพง
นาย ศักรินทร์ คงวงษา
นาย พิชิต อนันทนสกุล
นาย กิจ มีศรีสุข
นาย สม ส่งเสริม
นาย จักรพันธ์ หนองกลม
นาย ธงชัย บุญมี
นาย เจ๊ะแหม โส๊ะประจิน
นาย พรสิทธ์ จาระนัย
นาย ยุทธพงษ์ คงเอียด
นาย สถาพร ระเบียบดี
นาย ไพรณ ชมเชย
นาย ฐิติกร(สมบัติ) ศรีเอี่ยม
นาย สุรพันธ์ รามฤทธิ์
นาย อนุพงษ์ พลศักดิ์
นาย นคร รักษาขันธ์
นาย เสนาะ เรืองอำไพ
นาย อภิเชษฐ์ พุฒตาล
นาย กิติชัย จิตรไทย
นาย สถิติ แพงมา
นาย อมร ยืนยง
นาย ปริญญา เจริญชัย
นาย กฤษณ์ ธนามี
นาย ดนัย จารุวาระกุล
นาย ประพจน์ ทั่งพรม
นาย วิฑูรย์ ถาวรหมื่น
นาย บทชาย พ้นยาก
นาย ศักดา อุศมา
นาย สำเนียง สุวรรณศรี
นาย อภิรมย์ พลูมาศ
นาย สุรชัย โสมชัย
นาย ธงชัย สุขโกกี
นาย โชติพัฒน์ ขาวสังข์
นาย ทัศน์ชัย เงินอารีย์
นาย สมชาย เมาะตระกูล
นาย รักษ์ บูรณสิงห์
นาย วุฒิชัย น้อยวิมล
นาย ดอลเล่ วาฟิน
นาย อดิศักดิ์ สีสัน
นาย พิพัฒน์ ต้นกันยา
นาย ชันชิต พุทธา
นาย จักรพงษ์ ใหญ่โต
นาย ดัสกร ทองเหลา
นาย สยมภู เอียดพลู
นาย อนุชา กิจพงษ์ศรี
นาย ปณัย คงประพันธ์
นาย ไพรัช ทัพเกตุแก้ว
นาย อภิชาติ บริสุทธิ์
นาย ปิยะพงษ์ หันเอียง
นาย รังสรรค์ วิวัฒน์ชัยโชค
นาย พีระทรรศน์ โพธิ์เรือนดี
นาย พรชัย สารนอก
นาย วิศนุ ไทยสูงเนิน
นาย วิฑิต แลต
นาย ยุทธจักร ก้อนจันทร์
นาย อธิชัย สุขีภาพ
นาย สุเนตร ดอกกัน
นาย วีระ แซ่เสียว
นาย รังสันต์ รูปเหมาะ
นาย อรรถสิทธิ์ แถบสี
นาย พอเจต คณะยอด
นาย นพพร สุขเจริญ
นาย ธาดา ศิลาเณร
นาย ชัชวาลย์ นุ้ยเมือง
นาย เกรียงไกร ปัตถาติ
นาย วรวิทย์ ปิ่นรัมย์
นาย วิชากร กานนท์
นาย ชาญชัย ศรีสวัสดิ์
นาย วิศนุ มุกดาศิริกุล
นาย ชัยพฤษ์ ภูจำนงค์
นาย กิติพงษ์ กติยา
นาย อธิพงศ์ ช่วยแก้ว
นาย เอกลักษณ์ ทองกริต
นาย ศราวุฒิ ยาใจ
นาย เทพรส เจริญผล
นาย สมรรถชัย จันทวงศ์
นาย เอกพล เมืองโคตร
นาย วุฒิพงษ์ ประชานันท์
นาย สุรวีร์ สกุลจริยเลิศ
นาย สุรพงษ์ พึ่งกุล
นาย ประกอบ พรโสภิณ
นาย บันเทิง พูลสวัสดิ์
นาย สำราญ อาศนะ
นาย นภดล เมี่ยงอารมณ์
นาย ไกรสรณ์ ศรียันต์
นาย อรรถพล อุดมทวี
นาย ประยูร จึงประเสริฐ
นาย ถนัดกิจ ศรียาวงศ์
นาย อธิษฐ์ แพทย์เจริญ
นาย อนุวัตร กลิ่นเชื้อ
นาย เฉลิมพล สระมูล
นาย อิทธิไกร สะสมทรัพย์
นาย อิสระ วรรณชัยมงคล
นาย อนุสรณ์ เอื่ยมภาษี
นาย ชวลิต แก้วปัน
นาย นาวี นาคเอี่ยม
นาย วีระยุทธ ทวีกัน
นาย กองภพ ทาแกง
นาย พิทยา ทาระ
นาย ณหทัย สุขสมบัติ
นาย ศักดา มิตรมาตร
นาย นพพร สืบปรุ
นาย อัจฌาวุฒิ เขื่อนธน
นาย ปฎิวัติ พลเพ็ง
นาย ชาญรบ ตุ้มสูงเนิน
นาย กันต์ อุปวิศวกร
นาย สมยศ ดาวประกายเพชร
นาย โกวิท เนตรทิพย์
นาย ไตรภพ เกิดที่สุด
นาย วิษณุพร อมรรันต์
นาย ลักษณ์ ปัญญาพวก
นาย สามารถ สุทธาเวศ
นาย อำนวย ใจหาญ
นาย ประวิทย์ โพธิ
นาย ชูเกียรติ ฉิมวงศ์
นาย ปรัชญา หงอกชัย
นาย อัฐยุทธ พิมพ์รัตน์
นาย บรรพต แสนโคตร
นาย ทูล เยี่ยมไธสง
นาย วชร พุ่มขจร
นาย ศุภกร ธาราอุดม
นาย ประกาศิต กาลพันธ์
นาย เอกกวี วงศ์เพิ่ม
นาย ไพฑูรย์ หาญชัย
นาย ปิยะโชติ ผลดี
นาย สุริยันต์ ประชุมชน
นาย ขจรศักดิ์ คูสำโรง
นาย ภูมิศักดิ์ คำบึงกลาง
นาย สุรัตน์ บุตรดีศรี

http://www.rajprachasport.com/football/squad.html
_________________
รุ่น31-34
http://debsirin106.pantown.com/
http://debsirindra.hi5.com
ขึ้นไปข้างบน
ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว MSN Messenger
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:   
สร้างหัวข้อใหม่   ตอบ    freedeb -> Debsirin sportclub ปรับเวลา GMT
หน้า 1 จาก 1

 
ไปที่:  
คุณสามารถสร้างหัวข้อใหม่ได้
คุณสามารถพิมพ์ตอบได้
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group